ابزار صنعتی و ساختمانی  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

تمام محصولات صنعتی و ساختمانی در این شاخه قرار گرفته اند.